forwardedFor

修改请求头的 x-forwarded-for 字段(whistle >= v1.6.1),配置方式:

pattern forwardedFor://ip

pattern参见匹配模式,更多模式请参考配置方式

例子:

# 修改www.ifeng.com请求头的`x-forwarded-for` 字段为 1.1.1.1
www.ifeng.com forwardedFor://1.1.1.1

results matching ""

    No results matching ""